31. Φωτογραφία καθιστής γυναίκας με δύο άνδρες, τέλος 19ου αι. (φωτό Σπύρος Καλυβωκάς).jpg 30. Φωτογραφία στο φωτογραφείο τού Ανθόπουλου, 1951Μικρογραφίες32. Ομαδική φωτογραφία. Παρέα Πατρινών, αρχές 20ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)30. Φωτογραφία στο φωτογραφείο τού Ανθόπουλου, 1951Μικρογραφίες32. Ομαδική φωτογραφία. Παρέα Πατρινών, αρχές 20ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)30. Φωτογραφία στο φωτογραφείο τού Ανθόπουλου, 1951Μικρογραφίες32. Ομαδική φωτογραφία. Παρέα Πατρινών, αρχές 20ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)30. Φωτογραφία στο φωτογραφείο τού Ανθόπουλου, 1951Μικρογραφίες32. Ομαδική φωτογραφία. Παρέα Πατρινών, αρχές 20ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)30. Φωτογραφία στο φωτογραφείο τού Ανθόπουλου, 1951Μικρογραφίες32. Ομαδική φωτογραφία. Παρέα Πατρινών, αρχές 20ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)
Επισκέψεις
3451
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία