• 1. Πάτρα. Η πόλη και οι άνθρωποι1. Πάτρα. Η πόλη και οι άνθρωποι
  4070 εμφανίσεις
 • 2. Καφενεία και ουζοπωλεία2. Καφενεία και ουζοπωλεία
  3854 εμφανίσεις
 • 3. Το καφενείο "Μπουγιούκ Ντερέ"3. Το καφενείο "Μπουγιούκ Ντερέ"
  4695 εμφανίσεις
 • 4. ΚΑΦΕΝΕΙΟ «Ανδρέα Λαμπρόπουλου» & ΟΥΖΟΠΩΛΕΙΑ4. ΚΑΦΕΝΕΙΟ «Ανδρέα Λαμπρόπουλου» & ΟΥΖΟΠΩΛΕΙΑ
  3790 εμφανίσεις
 • 5. Χαλβαδοποιία Αγγελόπουλου5. Χαλβαδοποιία Αγγελόπουλου
  3802 εμφανίσεις
 • 6. Βιομηχανικά κτίρια6. Βιομηχανικά κτίρια
  3710 εμφανίσεις
 • 7. Αρσάκειο7. Αρσάκειο
  3632 εμφανίσεις
 • 8. Εκκλησιασμός8. Εκκλησιασμός
  3778 εμφανίσεις
 • 9. Τα στοιχειά τής Πάτρας9. Τα στοιχειά τής Πάτρας
  3751 εμφανίσεις
 • 10. Πρωτιές στην Πάτρα10. Πρωτιές στην Πάτρα
  3957 εμφανίσεις
 • 11. Η ιστορία τού μεγάρου Μαρκέτου11. Η ιστορία τού μεγάρου Μαρκέτου
  3843 εμφανίσεις