Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ... Πύλος. Στα δέντρα είναι η πλατεία Τριών Ναυάρχων.jpg Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ... Καλαμάτα. Κάτω  Πλατεία. Το τραμ παίρνει στροφήΜικρογραφίεςΝ. ΦΩΚΙΔΑΣ... Ιτέα. Άποψη από τη θάλασσαΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ... Καλαμάτα. Κάτω  Πλατεία. Το τραμ παίρνει στροφήΜικρογραφίεςΝ. ΦΩΚΙΔΑΣ... Ιτέα. Άποψη από τη θάλασσαΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ... Καλαμάτα. Κάτω  Πλατεία. Το τραμ παίρνει στροφήΜικρογραφίεςΝ. ΦΩΚΙΔΑΣ... Ιτέα. Άποψη από τη θάλασσαΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ... Καλαμάτα. Κάτω  Πλατεία. Το τραμ παίρνει στροφήΜικρογραφίεςΝ. ΦΩΚΙΔΑΣ... Ιτέα. Άποψη από τη θάλασσαΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ... Καλαμάτα. Κάτω  Πλατεία. Το τραμ παίρνει στροφήΜικρογραφίεςΝ. ΦΩΚΙΔΑΣ... Ιτέα. Άποψη από τη θάλασσαΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ... Καλαμάτα. Κάτω  Πλατεία. Το τραμ παίρνει στροφήΜικρογραφίεςΝ. ΦΩΚΙΔΑΣ... Ιτέα. Άποψη από τη θάλασσα
Επισκέψεις
3598
Βαθμολογία κατάταξης
4.59 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία