6. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα χρόνια που πήγαινε σχολείο.JPG 5. Εκδήλωση στο Β' Γυμνάσιο ΠατρώνΜικρογραφίες7. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα νεανικά του χρόνια5. Εκδήλωση στο Β' Γυμνάσιο ΠατρώνΜικρογραφίες7. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα νεανικά του χρόνια5. Εκδήλωση στο Β' Γυμνάσιο ΠατρώνΜικρογραφίες7. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα νεανικά του χρόνια5. Εκδήλωση στο Β' Γυμνάσιο ΠατρώνΜικρογραφίες7. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα νεανικά του χρόνια5. Εκδήλωση στο Β' Γυμνάσιο ΠατρώνΜικρογραφίες7. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα νεανικά του χρόνια
Λευκώματα
Επισκέψεις
5041
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία