7. Θεατής μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο.jpg 8. Σπρώχνοντας το όχημα-άρμαΜικρογραφίες6. Θεατές παρακολουθούν την καρναβαλική παρέλαση μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Από όλους αυτούς μόνο δύο(!) διαθέτουν φωτογραφικές μηχανές8. Σπρώχνοντας το όχημα-άρμαΜικρογραφίες6. Θεατές παρακολουθούν την καρναβαλική παρέλαση μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Από όλους αυτούς μόνο δύο(!) διαθέτουν φωτογραφικές μηχανές8. Σπρώχνοντας το όχημα-άρμαΜικρογραφίες6. Θεατές παρακολουθούν την καρναβαλική παρέλαση μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Από όλους αυτούς μόνο δύο(!) διαθέτουν φωτογραφικές μηχανές8. Σπρώχνοντας το όχημα-άρμαΜικρογραφίες6. Θεατές παρακολουθούν την καρναβαλική παρέλαση μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Από όλους αυτούς μόνο δύο(!) διαθέτουν φωτογραφικές μηχανές8. Σπρώχνοντας το όχημα-άρμαΜικρογραφίες6. Θεατές παρακολουθούν την καρναβαλική παρέλαση μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Από όλους αυτούς μόνο δύο(!) διαθέτουν φωτογραφικές μηχανές
Επισκέψεις
3124
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία