21. Επιστολικό δελτάριο (από Αμαλιάδα προς Πάτρα).jpg 22. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)Μικρογραφίες20. Κάρτα εισόδου σε γαλλικό CASINO, το 1928 (η κάρτα ανήκε στο γνωστό Πατρινό εργοστασιάρχη, Χαρ. Κρητικό)22. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)Μικρογραφίες20. Κάρτα εισόδου σε γαλλικό CASINO, το 1928 (η κάρτα ανήκε στο γνωστό Πατρινό εργοστασιάρχη, Χαρ. Κρητικό)22. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)Μικρογραφίες20. Κάρτα εισόδου σε γαλλικό CASINO, το 1928 (η κάρτα ανήκε στο γνωστό Πατρινό εργοστασιάρχη, Χαρ. Κρητικό)
Επισκέψεις
5518
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία